einfachverlässlichhilfreich

Konsulta ime me mjekun

Icon doctor's consultation

A jeni njohur me situatën e mëposhtme? Sa herë që uleni përballë mjekut tuaj, jeni shumë të emocionuar. Ju harroni të bëni pyetje të rëndësishme dhe kur largoheni nga klinika nuk mbani mend saktësisht se çfarë tha mjeku. Kështu ndihen shumë njerëz. Lajmi i mirë është se mund të bëni shumë për të siguruar që konsultimi me mjekun të jetë i suksesshëm dhe që të merrni saktësisht informacionin që dëshironi.

Tri pyetje për shëndetin tim

Për të marrë vendime të mira, është e rëndësishme që t'i bëni pyetje mjekut tuaj. Keni të drejtën e informacionit të kuptueshëm dhe ju lejohet të pyesni derisa gjithçka të jetë e qartë për ju!

1. ÇFARË KAM?

Tregojini mjekut pse keni vajtur. Çfarë duhet të sqarohet në intervistë?

2. ÇFARË MUND TË BËJ?

Pyesni se çfarë mund të bëni për të përmirësuar problemin tuaj shëndetësor. Cilat janë mundësitë?

3. PSE DUHET TA BËJ KËTË?

Çfarë efektesh duhet të prisni? Pyesni se cilat janë avantazhet dhe disavantazhet e trajtimit.

Konsultat me mjekun shpesh bëhen nën presionin e kohës. Prandaj, reagimi i parë ndaj pyetjeve tuaja mund të jetë një psherëtimë. Por: Mjekët e dinë se pyetjet pa përgjigje mund të shkaktojnë probleme më vonë. Prandaj, ata do të bëjnë çmos për t'iu përgjigjur pyetjeve tuaja.

Si të përgatitem për konsultën e mjekut?

Sa mirë komunikoni me mjekun ka ndikim të madh në suksesin e trajtimit! Prandaj, përgatitja e mirë është veçanërisht e rëndësishme. Përdorni broshurën Konsultimi i mjekut tim - Pyetje dhe përgjigje për t'u përgatitur për konsultën (Broshura vetëm në anglisht): 

Para se të shkoni te mjeku

Një listë kontrolli në broshurë (shih faqen 5) ju kujton se çfarë dokumentacioni të rëndësishëm duhet të merrni me vete për vizitën te mjeku. Për shembull e-card, analizat dhe një listë medikamentesh.

Mund të shkruani në broshurë se cilin mjekim po merrni aktualisht dhe nëse keni alergji ose intolerancë (nga faqja 11). Ky është gjithashtu informacion i rëndësishëm për mjekun tuaj.

Nëse dini si t'i klasifikoni vetë simptomat tuaja (shih faqen 20) do të ishte ndihmë për mjekun tuaj. Ku saktësisht dhemb dhe sa? Përveç kësaj, tashmë mund të mendoni për shkakun e shqetësimit ose dhimbjes suaj.

Mund dhe të gjeni se cilat pyetje mund dhe duhet t'i bëni mjekut në këtë numër (faqe 34). Mendoni se çfarë pyetjesh keni paraprakisht dhe shkruajini.

Gjatë vizitës te mjeku

Bëjini mjekut tuaj të gjitha pyetjet që janë të rëndësishme për ju.

Në broshurë do të gjeni hapësirë për të mbajtur shënime gjatë konsultës me mjekun (nga faqja 41).

Nëse nuk kuptoni diçka, pyesni mjekun që ta shpjegojë përsëri. Derisa të kuptoni të gjithë informacionin. 

Së fundi, përmblidhini shënimet tuaja me fjalët tuaja për mjekun. Që të jeni të sigurt se keni kuptuar gjithçka saktë!

Pas vizitës te mjeku

Keni harruar t'i bëni mjekut ndonjë pyetje të rëndësishme? Apo mund të mendoni për pyetje të tjera më vonë? Shkruajini në fletore dhe bëjini pyetjet herën tjetër që të vizitoni mjekun.

Mund t'i lexoni përgjigjet e mjekut dhe çfarë keni rënë dakord të cilat i keni shkruar gjatë intervistës vazhdimisht dhe t'u referoheni më vonë. Kjo do t'ju ndihmojë të shmangni keqkuptimet, edhe nëse nuk mund të mbani mend gjithçka.

Broshura Biseda me mjekun – Pyetje dhe përgjigje ju shoqëron dhe ju mbështet përpara, gjatë dhe pas vizitës te mjeku. Mund ta përdorni vetë broshurën dhe/ose t'ua rekomandoni njerëzve që mund t'u vijë në ndihmë.

Mein Arztgespräch: Heftcover englisch

Mund të porositet pa pagesë te: [email protected], +43 (0)316 877–4829

Gesundheitsthemen

Wissen wie man gesund lebt und bleibt, Krankheiten vorbeugt und welche Angebote unser Gesundheitssystem bietet.

GESUNDHEITSWEGWEISER

Wer Hilfe an der richtigen Stelle sucht, wird bestens versorgt und erspart sich unnötige Wege und lange Wartezeiten.

Hilfe & Tipps

Seriöse und richtige Informationen erkennen und wissen, wo man danach sucht. Tipps für bessere Arztgespräche.

Die Podcasts

Expertinnen und Experten beantworten Fragen rund um die Gesundheit. Einfach und verständlich.