einfachverlässlichhilfreich

İyi Sağlık Bilgileri

Icon Health Information

İyi sağlık bilgileri, iyi sağlık için önemli bir ön koşuldur. Önceden bilgi sahibi olmadan bile anlaşılması kolaydır ve sağlık önlemlerinin veya tedavilerinin avantaj ve dezavantajlarının daha iyi değerlendirilmesine yardımcı olur. Bu, sağlığınız için kişisel hedefleriniz ve değerlerinizle uyumlu kararlar almanızı sağlayacaktır. 

İyi Sağlık Bilgileri İçin Kriterler

İyi sağlık bilgileri için kalite kriterleri söz konusudur. Bu kriterler yazılı bilgiler, doktor randevuusu, web siteleri, videolar, uygulamalar ve radyo veya podcast gibi ses formatları için geçerlidir.

Aşağıdaki hususlara dikkat edin:

 • Bilgiler basit ve anlaşılır bir dille yazılmıştır.  
 • Bilimsel ve tıbbi araştırmalardan (örn. çalışmalar) elde edilen en son bilgiler kullanılır.
 • İçeriğin oluşturulduğu tarih belirtilir. 
 • Yaş ve cinsiyet farklılıkları dikkate alınır.
 • İçerik tarafsız ve gerçekçi bir şekilde sunulmaktadır (reklam yoktur).
 • Bilgi ve tavsiyeler net bir şekilde ayrılmıştır.
 • Belirsizlikler adlandırılmıştır.
 • Bir sağlık veya tıbbi önlemin (örn. muayeneler, tedaviler) yararları ve riskleri veya avantajları ve dezavantajları dengeli ve anlaşılır bir şekilde sunulur. 
 • Farklı tedavi yöntemleri ve alternatifleri gösterilmektedir.
 • Rakamlar, grafikler veya karşılaştırmalarla net bir şekilde gösterilir. Riskler mutlak rakamlarla ifade edilir ve anlamlı referans değerleri vardır (örn. 1.000'de 1).
 • Sağlık bilgilerinin yazarı belirtilir.
 • Kaynaklar, yani bilginin nereden geldiği görülebilir. 

Tüm kriterleri tamamen karşılayan sağlık bilgileri ideal olsa da, bu daha ziyade istisnadır. Yukarıda listelenen hususların çoğunun yerine getirilip getirilmediğini veya sizin için özellikle önemli olan soruların yanıtlanıp yanıtlanmadığını bir rehber olarak kullanın.

Gesundheitsthemen

Wissen wie man gesund lebt und bleibt, Krankheiten vorbeugt und welche Angebote unser Gesundheitssystem bietet.

GESUNDHEITSWEGWEISER

Wer Hilfe an der richtigen Stelle sucht, wird bestens versorgt und erspart sich unnötige Wege und lange Wartezeiten.

Hilfe & Tipps

Seriöse und richtige Informationen erkennen und wissen, wo man danach sucht. Tipps für bessere Arztgespräche.

Die Podcasts

Expertinnen und Experten beantworten Fragen rund um die Gesundheit. Einfach und verständlich.